Feedback i praktisk tillämpning

Jag var på Projektnäring senast och fick lyssna på Per Zachrisson, som beskrev sina erfarenheter av ett leda ett mycket komplext projekt inom Ericsson, nämligen utvecklingen av den senaste generationen radiobasstationer som är förutsättningen för dagens mobila samhälle.

Per redovisade intressanta erfarenheter, bl.a. kring hur man valt att organisera projektet för att bryta invanda mönster och traditionella beteenden.

Men det var en detalj i hans beskrivning av hur man samverkade i projektgruppen som jag fäste mig vid. I något läge bestämde man sig för att utveckla kommunikaton och samarbete i gruppen. Man lät då en person sätta sig bredvid gruppen och genom observation notera hur många gånger någon i gruppen gav positiv feedback till någon annan. Under de första mötena hände det sporadiskt men ju fler möten man genomförde så ökade frekvensen på den positiva återkopplingen kollegor emellan. Resultatet var enligt Per påtagligt, gruppen fungerade allt bättre och trivsel och motivation hos medlemmarna ökade. Det blev roligare att komma till mötena och känslan av att vara en del av ett framgångsrikt team ökade.

Vad gjorde man då egentligen? Jo, man bekräftade ett positivt beteende genom observationer och återkoppling.

Kanske något du kan testa själv i ditt projekt eller i din grupp?

Dela denna sida