Blir Lars Bergdahl Årets projektledare 2013?

Haparandabanan är en viktig internationell transportlänk som numera sträcker sig från Boden till Haparanda. Vid upprustningen och utbyggnaden av sträckan krävdes en projektledare som både kunde hantera tekniska frågor och framgångsrikt hantera kontakterna med berörda markägare och myndigheter.

Projektledaren Lars Bergdahl har blivit nominerad till Årets projektledare 2013 av Svenska Projektakademien för just de egenskaperna i kombination med sitt öppna och lyhörda ledarskap. Hans ledarstil gör att medarbetare vågar och vill ta eget ansvar och utvecklas i sina roller.

Projektet gick ut på att Trafikverket skulle rusta upp 119 km järnväg mellan Boden och Kalix och dessutom bygga 42 km ny järnväg mellan Kalix och Haparanda. Utöver det skulle dessutom signalsystemet ERTMS införas. Detta skulle göras med en snäv tidsplan och därför behövdes någon som konstant drev projektet framåt. Lars Bergdahl lyckades med just det genom att motivera sina medarbetare och skapa en öppen attityd i hela organisationen. Det ledde till att innovativa tekniska lösningar och kreativa förslag på arbetssätt kom fram. Genom aktiv riskhantering, proaktivitet och tidig kontakt med intressenter, såg Lars till att den utmanande deadlinen kunde klaras av.

Haparandabanan och transporter längs den skulle också få så liten miljöpåverkan som möjligt, vilket krävde nytänkande. För att uppnå det implementerade man i projektet ett nytt system för hjälpkraft som bygger på 1000-voltsteknik. Systemet innebär att för både energianvändning och utsläpp av klimatgaser kan miljöpåverkan reduceras med ca 82 %.

Haparandabanan invigdes i tid och utan att gå ifrån budgeten. De berörda människorna och myndigheterna har en positiv bild av projektet och hur det har genomförts.

Den 22/11 på Projektnäring – mötesplatsen för projektproffs – avslöjar Svenska ProjektAkademien vem som blir Årets projektledare 2013. Du kommer väl också?

Läs mer om det spännande programmet på Projektnäring här

Videon i klartext

Hur känns det att vara nominerad till årets projektledare?

Det känns som en stor ära. jag känner mig väldigt ödmjuk inför att vara en av dem som blivit nominerad.

Om vi tittar på ditt projekt. Det har varit ett ganska stort projekt.Vad skulled du säga var de viktigaste, tuffaste utmaningarna i projektet?

Det var nog att få alla att dra åt samma håll, och att vi så att säga var färdiga i tid och klarade det med budgeten vi hade. Det var de tuffaste utmaningarna.

Intressant. Till sist en filosofisk fråga. Vad skulle du säga att värdet av god projektledning är för en organisation?

När du har förutsättningarna att jobba och verka kan du uträtta stordåd. Och kan du få medarbetarna att känna trygghet i det de gör då kan du uträtta stordåd. Det kan göra underverk i en organisation.

Dela denna sida