Ari Riabacke om hur vi kan fatta bättre beslut

Tar du bättre beslut när du idag har tillgång till mer information än tidigare?

Idag lever vi i ett starkt informationsflöde, som gör att vi alltid kan skaffa oss mer och mer information inför att vi ska fatta beslut. Men blir det verkligen bättre beslut genom denna möjlighet? Enligt Ari Riabacke så visar forskning att beslutprocessen (dvs. hur vi fattar och följer upp beslut) är 6 gånger viktigare än analysfasen för bra beslut. Men vi lägger ofta ner väldigt mycket på analys innan vi tar beslut. I den här videon utvecklar Ari sina tankar efter sin spännande föreläsning på Projektnäring den 18 november.

Kolla här:

Dela denna sida