Är alla projektledarutbildningar verkligen lika bra?

Modern projektledning bygger både på erfarenhet, metodkunskap och förståelse för hur människor fungerar. Som projektledare behöver du kunna navigera när tempot högt, beroendena är många och osäkerheten är hög, både vad gäller val av vägar i arbetet och vad som ska levereras.

I den här videon berättar Peter Wickberg, seniorkonsult i Wenell, om Projektledarprogrammet och hur Wenell har valt att bygga utbildningen både på solid erfarenhet av fungerande projektmetodik och det senaste inom psykologisk forskning. Som deltagare får du också hela tiden möjlighet att träna den kunskap som förmedlas med direkt feedback från kursledningen. Detta för att du ska ha en konkret och användbar kunskap att börja tillämpa direkt när utbildningsprogrammet inletts.

I april 2015 startar vårt nästa Projektledarprogram, läs mer här

Lyssna till videon som podcast

Videon i klartext

Varför tror du att projektledarprogrammet är så omtyckt av de som gått kursen?

Ja, projektledarprogrammet är ju ett väldigt brett program och det är just det som uppskattas av deltagarna. Projektledningskompetens kan ju indelas i två delar: metodkompetens och beteendekompetens. Och metodkompetens är då förmågan att administrera, organisera och planera, medan beteendekompetens handlar om ledarens förmåga att hantera människorna i form av att motivera dem, att kommunicera med dem på ett effektivt sätt, att lösa konflikter, att ge feedback.

Och de här två delarna integrerar vi då under kursen, så att under hela programmet så varvas då träningsmoment i metod med träningsmoment i beteendekompetens.

Men varför är det här så viktigt, just det här med att varva de här två kompetensområdena med varandra?

Ja, vi är helt övertygade om att det ger ett stort mervärde till kursdeltagarna. Om vi tar kopplingen mellan att göra en bra projektplan som vi brukar betrakta som metodkompetens, med att vara en bra lyssnare som vi brukar betrakta som en beteendekompetens, så är det ju så att man som projektledare för att göra en bra plan vinner väldigt mycket på att försöka vaska fram så mycket information som möjligt från de som skall göra jobbet, dvs projektmedarbetarna. Så att verkligen se till att man genom att vara en bra lyssnare och ställa mycket frågor, att man verkligen får fram viktig information för att få en bra plan.

Okej, men om vi går tillbaka till det här med beteendekompetens, innebär inte det att man skall gå in och börja ändra i sitt beteende?

Jo, precis, och det är ju precis det som är målet md den här kursen då, att de som går den här kursen ändrar sitt agerande, sitt beteende, för att då utveckla sitt ledarskap — att då bli en effektiv ledare. Det är ju först då kursen får effekt.

Men är det inte svårt att ändra ett mänskligt beteende.

Jo, det är ju verkligen en utmaning, visar all erfarenhet. Och det krävs tid, och det krävs många träningstillfällen och därför har vi den formen vi har i porjektledarprogrammet där vi träffas flera gånger och där de också däremellan arbetar hemma på hemmaplan, det ger väldigt många fördelar i det här avseendet.

Det här låter ju bra. Är det nåt annat du skulle vilja nämna.

Ja, dels att vad kursdeltagarna lär sig på den här utbildningen är väldigt hands-on och väldigt konkret och att de verktyg som de lär sig är användbara dan efter utbildningstillfället för dem. Så det är det ena. Det andra jag skulle vilja säga är att det som då uppskattas väldigt mycket är den individuella feedback som de får i samband med att de tränar olika moment i kursen , det brukar vara väldigt uppskattat av kursdeltagarna. Som det tredje jag skulle vilja nämna är att det här programmet ger en väldigt bra grund för de som skulle vilja certifiera sig som projektledare.

Peter, varför tycker du att det är så spännande att vara kursledare för just den här kursen?

Ja, det är ju för att man träffar så väldigt många kursdeltagare och att de alltid, skulle jag vilja säga, alltid är så positiva, de är alltid så intresserade, de tycker det är roligt, och jag tycker det är roligt att lära känna de här. Och ofta är de väldigt erfarna så jag som kursledare lär mig mycket dessutom under kurserna av mina kursdeltagare

Dela denna sida