97 % rekommenderar våra kurser!

Under hösten har vi gjort en ny undersökning av vilka effekter vår populära utbildning Praktisk projektledning ger deltagarna i ett längre perspektiv.

Det normala är att göra kursutvärderingar direkt efter slutförd kurs eller några dagar efteråt, men vi är mer intresserade av hur deltagarna upplever värdet efter något eller några år. Det är ju trots allt nyttan av nyvunna kunskaper och färdigheter som är viktig.

Många liknande undersökningar pekar på låga värden i ett längre perspektiv, det vanliga är att väldigt få använder något av det som de lärt sig på en kurs efteråt i vardagen. Men för oss ger vår utvärdering av effekterna en helt annan bild.

Vi har frågat alla som deltagit i kursen Praktisk projektledning under 2013-2015 om hur de upplever värdet idag.

Totalt 1.179 personer varav 339 (29 %) svarat. 99 % svarar att de har haft nytta av utbildningen, varav 72 % upplever stor eller mycket stor nytta i vardagen.

Övriga resultat finns i sammanställningen här

Dela denna sida