Praktisk projektledning – nu även på engelska!

Vi har fått en hel del frågor om vi kan erbjuda en engelsk kurs motsvarande vår grundutbildning Praktisk projektledning.

Vi arbetar med fler och fler internationella uppdrag för våra kunder och genomför årligen många utbildningar i olika delar av världen på engelska, både inom metodkompetens och beteendekompetens för projektledare. Den 12-15 juni genomför vi nu vår öppna kurs Applied Project Management i Stockholm. Läs mer om kursen här

Dela denna sida