Ny spännande bok om att leda i osäkerhet!

Hur ser det ledarskap ut som skapar effektiv framdrift av komplexa projekt fastän ledaren inte fokuserar på styrning och kontroll?

I boken ”Att leda osäkra och komplexa projekt” presenteras ett framgångsrikt sätt att genomföra projekt. Det handlar om att ha ett tydligt ledarskap som stödjer samverkan och förmågan att hantera det oväntade. Konsekvensen blir en projektlogik som bygger på att skapa ramverk och riktlinjer, snarare än regler.

Boken, som är skriven av Mats Ragnarsson och Lars Marmgren, bygger på intervjuer av ledare från vitt skilda miljöer som framgångsrikt hanterar såväl osäkerhet som komplexitet och på författarnas slutsatser om varför ledarna når de goda resultaten. I intervjuerna framkommer ett gemensamt mönster, ett ”spelsystem”, som gör det möjligt för projektdeltagarna att använda sin kompetens och bedömningsförmåga för att lösa sin arbetsuppgift och samtidigt arbeta för det gemensamma målet.

Läs intervjun med Mats om den nya boken på sajten Tillväxt Sverige

Boken är utgångspunkten för våra intressanta kvällsträffar i Stockholm, Göteborg och Malmö i september. Träffarna är kostnadsfria och vi har fortfarande platser kvar till den 8 september i Göteborg, den 29/9 i Malmö och den 30 september i Stockholm. Först till kvarn….

Läs mer om träffarna här

Dela denna sida