Mer än en ledarskapskurs

Inte bara ett förändringsprojekt

Att ”ta ledarrollen” är lättare sagt än gjort. Men med hjälp av en insats som är så mycket mer än en ledarskapskurs, har Scania satt igång verkliga beteendeförändringar hos sina projektledare. Förändringar som exempelvis innebär att dessa projektledare allt oftare ställer sig vid tavlan och visualiserar med hjälp tidplaner hur teamets olika leveranser gör att målen nås. Att de inleder presentationer med kärnfulla meningar med den viktigaste informationen först. Att de hälsar på regelbundet hos sina teammedlemmar istället för att maila. Och resultaten har inte låtit vänta på sig: man rapporterar om kortare/färre möten, snabbare leveranser och mindre stressade projektledare.

Vad är hemligheteten med att lyckas med beteendeförändringar på arbetsplatser? Det finns två faktorer som här kan lyftas fram utifrån vad forskning tidigare visat:

  1. Ett systematiskt arbete med fyra utvalda beteendeklasser med stegvis träning på beteendenivå, först i simulerade situationer, sedan i verkliga.
  2. Hur den omgivande miljön – här främst de närmaste cheferna men även kollegiala nätverk – stöttade och banade väg. En förändring ligger inte främst inuti individen utan i dess samspel med omgivningen. Om psykologin bakom och tillämpning på arbetsplatser kan du läsa mer här: http://aubreydaniels.com/institute/behavior-watch/ability-not-inside-job

Dela denna sida