Intervju med Mats Ragnarsson

Hur ser det ledarskap ut som skapar effektiv framdrift av komplexa projekt fastän ledaren inte fokuserar på styrning och kontroll? I boken ”Att leda komplexa och osäkra projekt”, skriven av Lars Marmgren och Mats Ragnarsson, presenteras ett framgångsrikt sätt att genomföra projekt.

Det handlar om att ha ett tydligt ledarskap som stödjer samverkan och förmågan att hantera det oväntade. Konsekvensen blir en projektlogik som bygger på att skapa ramverk och riktlinjer, snarare än regler.

Boken bygger på intervjuer av ledare från vitt skilda miljöer som framgångsrikt hanterar såväl osäkerhet som komplexitet och på författarnas slutsatser om varför ledarna når de goda resultaten. I intervjuerna framkommer ett gemensamt mönster, ett ”spelsystem”, som gör det möjligt för projektdeltagarna att använda sin kompetens och bedömningsförmåga för att lösa sin arbetsuppgift och samtidigt arbeta för det gemensamma målet.

Boken vänder sig främst till dig som leder eller arbetar i projekt eller är chef i en organisation som bedriver arbete i projektform.

I anslutning till en av våra kvällsträffar i september gjorde vi en kort intervju med Mats om bakgrunden till boken och vad den handlar om. Vill du köpa ett eget exemplar av den spännande boken, billigast och enklast hittar du den i vår webshop här

Dela denna sida