Förenklingschefen – framtidens ledare?

I den ansedda tidskriften Forbes har Avi Dan beskrivit de trender som han ser inför 2015 inom Marketing. Stora förändringar på gång och en av trenderna handlar om komplexitet och behov av förenkling.

Så här skriver han:

”CMOs (Chief Marketing Officers) kommer att bli Chief Simplifier Officers (CSO). Många företag har skapat en komplexitet internt, som också förstärks av att omvärlden kring verksamheten också blir allt mer komplex. Företagen har organiserat sig i oändliga vertikala silos, utifrån geografi, produkter eller funktioner, som sammantaget hämmar möjligheterna att samarbeta effektivt med ett fritt flöde av idéer. I syfte att optimera kunder och kundengagemang kommer CMOs i framtiden, enligt Avi Dan, att prioritera sprängning av organisationens olika silos och anta ett mer holistiskt tankesätt kring värdet i företagets kunderbjudande. Högst upp på agendan kommer att vara att integrera budskapen i kommunikationen och att se till helheten genom de olika organisatoriska enheterna, geografin och funktionella grupper i verksamheten.”

Men det är väl bara på marknadssidan som man upplever en hämmande komplexitet i vardagen? Eller kommer det att dyka upp Chief Simplifier Officers på andra håll i företaget? Kanske rentav i projektkontoret?

Vad tror du?

Läs mer om Forbes syn på trender 2015 här

Dela denna sida