Målstyrning kräver observationer och feedback

Målstyrning är ett vanligt begrepp i projektsammanhang. Men det finns en risk att det används för ensidigt.

Målstyrning handlar om att sätt upp mål med hög kvalitet – och det är nog alla införstådda med. Men det måste också innebära att PL observerar hur individ och grupp beter sig i enlighet med målen. Slutligen ska PL vara noga med att ge feedback grundat på sina observationer. Först nu kan vi prata om målstyrning – det är en helhet.

Dela denna sida