Vad handlar ledarskap egentligen om?

Väldigt mycket pengar investeras varje år i olika ledarutvecklingsprogram. Vi har en lång tradition i Sverige av att gå på olika kurser för att utveckla oss som ledare. Utbudet är enormt och nästan lika många är de olika modellerna för framgångsrikt ledarskap. Många av de tips som presenteras har många gånger dåligt stöd i vetenskaplig forskning utan är mer en produkt av praktiska erfarenheter hos enskilda människor.

Men det kanske är dags att stanna upp och reflektera lite kring vad som är det viktigaste i ledarskapet? Även dags att i stället för att leta nya kurser och nya modeller och framgångsrecept börja fundera lite mer på hur vi använder allt som vi lärt oss. Många studier visar ju på att det är dåligt ställt vad gäller användning och tillämpning av det som man tillgodogjort sig under en utbildning.

Några av dessa frågeställningar adresseras i en studie som presenterades av konsultföretaget McKinsey i januari 2015. Av 20 stycken olika ledarskapsbeteenden som identifierades så utkristalliserades fyra stycken som mer väsentliga för att nå framgång i ledarskapet än övriga. Dessa var:

  • Att lösa problem effektivt
  • Att ha en stark resultatorientering i sitt agerande
  • Att söka olika perspektiv före beslut
  • Att stödja andra och intressera sig för hur andra mår

McKinsey menar att det kanske utifrån dessa resultat är dags att se över olika satsningar på ledarutveckling och kanske begränsa sig till färre områden och i stället se till att färdigheter tränas och utvecklas så att viktiga beteenden hos ledare kan förbättras över tiden och bidra till effektivare organisationer och ökad lönsamhet.

Tänk om vi skulle träna viktiga färdigheter i ledarskapet lika ofta som vi genomför ett pass på gymmet eller i motionsspåret! Vad skulle det ge för resultat för organisationens effektivitet?

Läs mer i denna artikel från McKinsey

Dela denna sida