Vad får människor att anstränga sig?

Att få respons på det vi gör har stor effekt på vår motivation. Att det arbetet vi gör ignoreras eller visar sig vara meningslöst har katastrofala effekter på vår vilja att anstränga oss. Ändå är det ett ganska vanligt scenario att viktiga arbetsuppgifter tas för givet så länge allt flyter på.

Dan Ariely, behavioral economist, berättar om ett antal experiment som visar hur viktigt det är att någon uppmärksammar det vi gör och att vi själva kan se kopplingarna mellan det vi gör och effekterna det får i vår verksamhet.

Kolla på denna video

Dela denna sida