Positiva förstärkningar faller utan en grundad relation

Effekterna av vad du säger och gör i förhållande till dina medarbetare påverkas av kvalitén på er relation. I den här KORTA videon lyfter Aubrey Daniels fram vikten av att fokusera på att utveckla relationen till medarbetarna.

Det räcker alltså inte att göra eller säga något som du tycker borde uppfattas som positivt och tänka att du har gjort det som krävs. Kraften i din relation till medarbetaren påverkar hur det du gör uppfattas. Det ökar eller minskar sannolikheten att du har möjlighet att påverka dina medarbetares beteende. Jag tycker att detta är en kompletterande aspekt som ibland glöms bort i diskussioner om feedback som ofta fokuserar på vad som sägs och hur ofta.

För mig blir det tydligt att den dagsfärska kvalitén i relationen till mina barn gör det uppenbart i vilken mån de bryr sig om det jag säger.

Dela denna sida