Ledarskap – bortom alla fina ord

Ibland slås jag av hur vanligt det är att med vackra ord beskriva hur en bra ledare ska vara. Ofta görs jämförelser med erkänt duktiga ledare som får stå ”modeller” för ditt eget ledarskap. Men vad handlar ett framgångsrikt ledarskap egentligen om och hur ska du själv lyckas bättre som ledare?

Det handlar om att se igenom alla vackra ord och modeller och i stället bygga ditt ledarskap på dig själv och dina egna starka sidor. De flesta människor kan fungera bra i en ledarroll, men som i många andra sammanhang, jämför t.ex. med idrottssammanhanget, så handlar det om träning av grundläggande färdigheter att använda i relationen med medmänniskor.

Det handlar om att förstärka positiva beteenden i din omvärld för att därigenom skapa energi och motivation i arbetet. För att lyckas med det krävs insikt om hur människor fungerar och färdigheter att påverka.

Känner du igen dig i några av dessa situationer?

  • Du vill få folk att göra det lilla extra
  • Du vill bli känd som en bra projektledare som är omtyckt och leverarar goda resultat
  • Du vill ägna dig åt att aktivt leda dina medarbetare
  • Du behöver delegera mer och själv jobba mindre med detaljer
  • Du vill utveckla din förmåga att coacha dina medarbetare
  • Du vill veta hur du får projektmedlemmarna göra rätt saker som leder till målet

Vi omprövar hela tiden det vi gör! Just nu förstärker vi vårt fokus på färdighetsträning inom ledarskap.

Vilka situationer, problem och utmaningar skulle du vilja ha hjälp att hantera?

Dela denna sida