Leda med magkänsla eller metoder?

Det är rubriken på vår nästa kvällsträff – Träffa Wenell.

Ofta handlar ledarskap om blixtsnabba överväganden i vardagliga situationer. Hur mycket ska vi då lita till vår magkänsla och när ska vi agera mer analytiskt? I situationen nedan illustreras ett vanligt exempel där magkänsla och erfarenhet kanske lägger krokben för ett effektivt hanterande av situationen.

Du är projektledare och leder ett morgonmöte. Anna, en specialist i ditt team, tar upp ett problem. Eftersom problemet delvis är känt sedan tidigare föreslår du en lösning. Anna resonerar, trots detta, vidare runt problemet. Du lyssnar otåligt och vill komma vidare till nästa punkt på agendan. Ganska snart avbryter du Anna och frågar de andra hur de ser på ditt förslag. Efter en kort diskussion är flertalet så gott som eniga och du fattar ett beslut om hur ni ska gå vidare. Du noterar att Anna ser tveksam ut och du ställer en kontrollfråga. ”Anna, vet du hur du ska gå vidare nu?” Hon svarar ja, men är kort i tonen. Du tänker att det är viktigt att visa att det ändå är du som är projektledare.

Anna accepterar lösningen men hennes förtroende för ditt sätt att handskas med problem fick sig en törn. I framtiden tvekar hon till att lyfta problem under era projektmöten. Dessutom visar det sig så småningom att den lösningen ni valde, inte hanterade ett underliggande problem.

Ett ganska vanligt scenario och sannolikt har du låtit magkänsla och erfarenhet leda dig i en till synes känd situation. Tittar vi närmare på det som hände ser vi att du hade för många punkter på agendan och kände dig stressad. Dessutom väckte Annas resonemang din osäkerhet. Magkänslan gav dig signaler om att:

  • Gå vidare – i stället för att stanna upp och lyssna aktivt.
  • Snabbt hitta en lösning – i stället för att lägga tid på analys.
  • Fatta ett beslut och avsluta diskussionen – istället för att fånga upp Annas missnöje och eventuella bidrag.

Vid Träffa Wenell kommer vi att visa och diskutera vardagliga situationer, liknande denna. Genom korta skådespel vill vi visa hur ditt agerande som ledare kan påverka människor i din omgivning, på ett mer eller mindre framgångsrikt sätt. Vi behandlar kortfattat några av de metoder inom feedback och aktivt lyssnande som finns med i våra ledarskapsutbildningar.

Den 2 mars i Stockholm, den 4 mars i Malmö och den 5 mars i Göteborg – du kommer väl?

Mer information och anmälan hittar du här

Dela denna sida