Kan Wenell göra mig till en bättre ledare?

Vi får många frågor om våra ledarskapsutbildningar och vad man kan förvänta sig. Vad skiljer oss från del av våra kollegor på marknaden?

Det korta svaret är att vi tränar ledarskap.

  • Vi har ett starkt fokus på att träna färdigheter som ledare direkt kan ha användning av för att arbeta mer effektivt i sin vardag.
  • Vi ger konkreta verktyg i form av checklistor och riktlinjer.
  • Varje deltagare får chans att öva vid upprepade tillfällen.
  • Varje deltagare får individuell och kvalificerad feedback av våra kursledare i direkt anslutning till övningar.
  • Videoupptagningar görs för att ge deltagaren en objektiv bild av sitt eget agerande i övningar.
  • Genom hela utbildningen gör kursdeltagarna strukturerade observationer och ger konkret återkoppling till varandra.

Under våra utbildningar hjälper vi ledare att bygga upp sina färdigheter i steg där övningarna kan anpassas efter den färdighetsnivå som deltagaren befinner sig på. Basala tekniker övas in för att ge en bred repertoar, t.ex. att kunna beskriva beteenden och ställa öppna frågor. Dessa tekniker tränas om och om igen och kan sedan utvecklas genom att de kombineras för att användas i en rad olika sammanhang. När du ska genomföra ett svårare samtal behöver du till exempel kunna kombinera beteendebeskrivningar och lyssnartekniker samtidigt som du arbetar systematiskt för att lösa ett problem.

För att utveckla färdigheter behövs också en förståelse för sammanhanget. Vi bygger upp vår undervisning på forskningsbaserade principer (ofta med sin grund i inlärningspsykologi) och använder oss av enkla pedagogiska modeller som hjälper ledare att förstå sina medarbetare och hur de kan anpassa sitt ledarskap till varje unik situation.

Vill du träna med oss?

Dela denna sida