Intressant forskning från Chalmers!

Docent Mathias Gustafsson på Chalmers, Institutionen för Bygg- och miljöteknik, har genomfört ett forskningsprojekt där man studerat ledarskapets betydelse för projekts framgång inom byggsektorn.

Bland annat har man kunnat konstatera att det ledarskap som präglas av öppenhet och lyhördhet också leder till ökad sannolikhet för att bli framgångsrik i projekt. Det finns tydliga samband mellan hur projektet håller budgeten och ledarskapets utövande. Även graden av medarbetarinflytande påverkar möjligheterna till framgång och ökat inflytande minskar också risken för tillbud på arbetsplatsen.

Mathias Gustafsson berättar mer om sin studie i en video som du kan se här:

Dela denna sida