Hur leda millennials? Simon Sinek har en åsikt i frågan.

Leda millennials

Millennials. De sägs vara lata, självcentrerade, bekräftelsetörstande och har förbryllat många arbetsgivare – vi talar om millenium-generationen, personer födda 1984 och senare. Hur leder vi millennials?

Det är inte deras fel, säger Simon Sinek, författare till bästsäljande böcker och TED-talks med miljontals visningar om motiverande ledarskap. Istället beror generation Y:s problem på föräldrar som höjt barnen till skyarna för minsta lilla och på den snabba tekniska utveckling som medfört obegränsade möjligheter till omedelbar tillfredsställelse. Genom att tillåta mobiltelefoner på möten där vi bevakar skärmen samtidigt som vi träffar andra människor skapas en miljö där vi rationaliserar bort transportsträckor och småprat.

Eftersom millenium-generationens problem är omgivningens fel, menar Simon att det nu är varje ledares och organisations ansvar att hjälpa dem tillrätta. De behöver lära sig att stå ut med fördröjda effekter och att träna upp färdigheter som hjälper dem att uppnå en mer långsiktig tillfredsställelse på jobbet.

Kolla videon här

Dela denna sida