Finalist 4 – Årets projektledare 2016

Mats Carlsson, projekt Stockholm Continental, Jernhusen

Stockholm Continental är en multifunktionell byggnad bestående av en station i fyra plan, ett hotell med 392 rum samt en bostadsdel med 18 nya lägenheter i ett helt kvarter i centrala Stockholm. Det komplexa samverkansprojektet med många olika intressenter har färdigställts inom beslutade tids- och budgetramar. Höga hållbarhetsambitioner har uppnåtts både för byggnaden och för den omgivande miljön. En urban mötesplats har skapats såväl inom- som utomhus.

Projektet påbörjades 2009 och färdigställdes 2016. Mats Carlsson har under hela perioden verkat som projektchef, från det tidiga affärsutvecklingsskedet till genomförandet, och lyckats få till alla nödvändiga uppgörelser och avtal med berörda aktörer.

Projektet har präglats av stora förändringar, nytänkande och bra framförhållning baserat på alternativa scenarioupplägg. En bra dialog och kommunikation har varit avgörande både internt inom projektet, såväl som externt med parterna för samverkan, politiker och med allmänheten.

Mats Carlsson har på ett kreativt och lösningsorienterat sätt lyckats med det stundtals helt omöjliga. Han har drivit hela affären i nära samverkan med beställaren, med ett team med mycket hög kompetens och en upphandlad samverkansentreprenad. Mats kan beskrivas som visionär och strategisk men lämnar ingenting till slumpen. Han har en unik förmåga att skapa trygghet i kombination med nytänkande. Genom sitt engagerade och inkluderande arbetssätt har han, på ett unikt sätt motiverat alla berörda parter.

I denna korta video intervjuas Mats om sitt projekt:

https://www.youtube.com/watch?v=9qMP5FOSI0s

Dela denna sida