Chefen, är du en supermänniska?

Kraven på chefer i dagens organisationer ökar alltmer. Idag har ska man inte bara klara av sin roll som chef i organisationen, man ska också vara en bra projektbeställare, produktägare, processägare, systemägare, kvalitetsansvarig etc. etc.

Tid över? – du kan ju alltid bli projektledare också?

Förväntningarna på kontinuerlig feedback från medarbetare ökar och de nya generationerna som nu träder in på arbetsmarknaden vill ha en närvarande chef som coachar och utvecklar sina medarbetare. Det var många år sedan som allt administrativt stöd och assistans försvann i många företag. Med hänvisning till datorer, modeller, processer, mallar, internet, mobiltelefoner och all annan nu tillgänglig teknik så har informationsmängden tilltagit på chefens bord och samtidigt har inkorgen svämmat över sedan länge.

Var finns de supermänniskor som klarar av detta? Eller är det så att vi måste börja tänka radikalt annorlunda när det gäller vår syn på ledarskap och framtidens organisationer? Den diskussionen kommer säkert att fortsätta under det år som kommer.

Under tiden finns det för många anledning att reflektera över det egna beteendet. Till sist är det ju ändå de saker som du själv som chef kan påverka i din situation, som snabbast kan göra din vardag lite effektivare och ditt ledarskap ännu bättre.

Läs vidare i artikeln hos motivation.se här

Vilka är dina nyårslöften som chef och projektledare?

Gott Nytt År!

Dela denna sida