Årets uppsatspris utdelat!

Den 13 april delade Svenska Projektakademien ut Årets uppsatspris till Anna Bengtsson Lantz, Rebecca Strand och Zara Svensson Birath, Karlstads Universitet, för uppsatsen ”Stressorer och copingstrategier hos projektledare i interna förändringsprojekt”.

I motiveringen beskriver SPAK bland annat att ”Uppsatsen beskriver ett aktuellt och angeläget ämne, är välskriven och är solitt grundad i aktuell forskning på området. Man kommer den empiriska verkligheten mycket nära och kan på så sätt formulera viktiga praktiska lärdomar.”

I år hade SPAK 14 olika uppsatser att välja bland, vilket gjorde arbetet med att utse en vinnare omfattande och svårt. Förutom vinnarna så tilldelades också tre andra uppsatser hedersomnämnanden.

Läs mer om pristagarna och deras uppsatser på Svenska Projektakademiens hemsida här

Dela denna sida