KTH Executive School

Varje år håller vår VD, Tommy Olin, en inspirerande föreläsning om utmaningar i samtida och framtida projektledning för deltagarna på The Executive Program in Industrial Management som ges av KTH Executive School. Deltagarna är seniora ledare inom industrin som är på väg att ta nästa steg i karriären.

Föreläsningen bygger på forskningsresultat, bl.a. från Tommys egen avhandling, som både utmanar och möter deltagarna i deras vardag. Fokus ligger på multiprojekt-, program-, och portföljhantering, dvs hur de hanterar den komplexitet som ofta finns i större organisation, kompletterat med tankar och filosofier för olika typer av projekt. Teoretiska genomgångar varvas med exempel från verkligheten och grupparbeten där deltagarna för möjlighet att reflektera över sina utmaningar på hemmaplan samt utarbeta förslag på hur dessa ska hanteras.

Det vanligaste problemet som i princip alla organisationer anser sig stå inför är bristen på resurser. Det finns många rotorsaker till detta problem och en av de vanligaste är att organisationerna startar för många projekt samtidigt. Svaret på detta heter projektportfölj! Till skillnad från multiprojektledning, som försöker optimera alla resurser och beroenden mellan alla pågående projekt, bygger projektportföljstyrning på att man utifrån ett strategiskt och affärsmässigt perspektiv noga planerar vilka projekt som ska startas när.

Att genomföra färre samtidiga projekt medför att dessa kan genomföras med större fokus och på kortare tid. Det har gång på gång visat sig att organisationer som begränsar antalet samtida projekt klarar av att genomföra fler projekt, just på grund av att de går snabbare.

Dela denna sida