EdTech: Framtidens lärande

EdTech är ett årligt 2-dagars event med konferenser, utställningar och nätverkande som i år genomfördes det för 5:e gången. EdTech handlar om kombinationen mellan lärande och digitalisering. Fokus ligger på ny teknik och modern pedagogik. Eventet är mycket framåtlutat och progressivt, målet är att i grunden förändra hur lärande går till.
Det är olika teman varje år, detta år var det ”walk the talk”. Nu är det dags att sluta prata om EdTech för att istället visa upp vad som faktiskt händer och hur det fungerar i verkligheten. Tidigare har fokus huvudsakligen varit på vuxnas lärande, medan detta år var det mest inriktat på de ungas lärande.

EdTech växer mycket snabbt och det investeras stora belopp. Det finns över 100 Start-Up företag bara i Sverige, och ca 20 av dessa fanns på plats i utställningen. Det investeras även stort i EdTech internt i en del stora företag.

En talare var Karin Bjerde. Hon är affärsutvecklingschef på Kognity, en framgångsrik EdTech Start-Up. Affärsidén är att leverera både en digital läroplattform och content till denna.
Karin menar på att skolan har förändrats ganska lite på 100 år. Hon visade en gammal bild på ett klassrum och en helt ny, de var verkligen påfallande lika. Samtidigt har både vår omvärld och våra elever förändrats väldigt mycket.
Karin hävdade att ”bara ca 2% av skolan är digitaliserad” och därmed så finns det stor affärspotential. Kognity’s plattform har det vanliga, dvs ”digitala böcker” och funktioner för prov/tenta och administrativa funktioner men också interaktiva funktioner som får det att bli mycket mer levande.
Samtidigt säger Karin att det är svårt att skapa en ”Uber eller AirBnB för skolan”, det är alltför många intressenter med alltför skilda önskningar och behov. Ett annat hinder är en stor rädsla från lärare för att ”bli ersatta av en maskin”.

Anna Nordell-Westling, grundare och CMO på Sana Labs pratade om lärande och AI (Artificial Intelligence). Det handlar mycket om att utbildningen i realtid anpassas utefter en viss elevs med- och motgångar. Det bygger på att läroplattformen lär sig hur något bäst ska förmedlas till olika elever. Sana Labs algoritmer är bra på att förutsäga till exempel kunskapsbrister, en elevs framtida misstag och förmåga att klara prov.

Det finns få som talar för att läraren eller klassrummet inte längre behövs, skillnaden är lärarens roll och vad som sker i klassrummet respektive i den digitala miljön.

Anders Cöster
Wenell Management AB

Dela denna sida