Bli en ännu bättre ledare!

Vi slås ofta av hur vanligt det är att med vackra ord beskriva hur en bra ledare ska vara. Ofta görs en jämförelse med erkänt duktiga ledare som får stå modeller för eget ledarskap. Men vad handlar framgångsrikt ledarskap egentligen om och hur ska du själv lyckas bättre som ledare.

Bygg ditt ledarskap på dig själv och dina starka sidor! De flesta människor kan fungera bra i en ledarroll men som i många andra sammanhang, jämför till exempel med idrotten, så handlar det om träning av grundläggande färdigheter att använda i relationen med människor.

Det handlar om att förstärka positiva beteenden i din omvärld för att därigenom skapa motivation och resultat i arbetet. För att lyckas med det krävs insikt om hur människor fungerar och färdigheter att påverka. Detta gäller alla ledare! Därför riktar vi nu våra nya ledarskapskurser till alla som behöver träna sina ledarfärdigheter.

Känner du igen dig i några av dessa situationer?

  • Du vill få dina medarbetare att verkligen ta tag i det ni har kommit överens om
  • Du vill bli bättre på att övertyga andra när du själv är övertygad
  • Du vill delegera mer och lägga dig mindre i detaljer
  • Du vill rusta dig för att kunna hantera motsättningar i gruppen
  • Du vill få bättre gehör när du förhandlar med chefer
  • Du vill få alla att bli motiverade att göra sitt bästa

Vi omprövar hela tiden det vi gör! Just nu förstärker vi vårt fokus på färdighetsträning inom ledarskap och erbjuder tre nya tvådagarskurser med detta fokus.

Vi har frågat alla som har deltagit i vår grundutbildning i projektledning – Praktisk projektledning – under 2010 – 2012 inom vilka områden de önskar prioritera vidareutbildning. Det handlar mycket om att utveckla sitt ledarskap och sin förmåga att coacha och motivera sina medarbetare.

Även om det finns många olika ledarroller så har kraven på ledarskap mycket gemensamt. Det handlar om att känna sig trygg i sina färdigheter att möta människor och att ha enkla principer och verktyg att hålla sig till i olika typer av situationer.

Läs mer om våra nya kurser här:

Att hantera konflikter och problem som ledare

Att coacha och motivera som ledare

Att övertyga som ledare

För dig som redan deltagit i någon av våra kurser tidigare erbjuder vi dig att gå någon av våra nya ledarskapsträningar under hösten 2013 med 20 % rabatt på kursavgiften.

Ge dig själv en chans att bli en ännu bättre ledare och anmäl dig redan idag!

Dela denna sida