Att leverera stora IT-projekt i tid, inom budget och med förväntat resultat?

Jag läste en intressant artikel av McKinsey om att stora IT-projekt ofta misslyckas. Kanske inte någon större nyhet direkt, men siffrorna fick mig att höja på ögonbrynen.

University of Oxford tillsammans med McKinsey undersökte 5 400 st. större IT-projekt (med en projektbudget på >$15 miljoner). Det visade sig att projekten i genomsnitt gick: 45 % över budget, 7 % över tidplanen och levererade 56 % mindre resultat än vad som förutsatts från början!

Sämst resultat hade SW-projekten och ju längre projekt desto större var sannolikheten för att projekten gick över tid och budget. Hela 17 % av projekten gick så dåligt att de hotade hela företagets existens!

I artikeln identifierar man fyra sätt att öka sannolikheten att lyckas:

  1. Skapa en klar bild av det strategiska värdet (effektmålen) och hantera intressenterna väl
  2. Förstå teknologin och dess sammanhang
  3. Skapa ett effektivt projektteam
  4. Excellera i grundläggande projekthantering

Jag tycker att siffrorna är skrämmande. Receptet som ges är kanske inte revolutionerande.

Varför är projektmålen för stora IT-projekt alltför optimistiskt tilltagna? Kan det vara så att förstudiefasen inte är tillräckligt genomarbetad?

Läs artikeln här

Dela denna sida