Årets Projektledare Finalist 3

Niklas Haglund, projekt: Urban Escape, AMF fastigheter AB

Projektet omfattar till-, om- och nybyggnation i kvarteret Trollhättan i Stockholms absoluta innerstad. Fyra fastigheter har genomgått omfattande till- och ombyggnation, en fastighet har demonterats till gatunivå, två fastigheter har tillskapats genom nybyggnation. Med projektet har 40 000 kvm mer uthyrningsbar yta tillskapats, vilket fördelar den totala arean över 100 000 kvm kontor, hotell och konferens, ca 38 000 kvm handel och 2 000 kvm bostäder. Arbetet med projektet har löpt över 8 år inkluderat interna processer. Det är beställarens i särklass största projekt och ett av de största projekten i Stockholms innerstad sedan 1970-talet, med som mest 1400 projektmedarbetare på arbetsplatsen.

Efter projektets genomförande möter platsen beställarens vision. Det som tidigare var en mörk och dyster plats mitt i centrala Stockholm sprudlar nu av liv, trivsel och tillväxt. Stockholms city har äntligen hittat tillbaka till sitt ursprung.

Läget i innerstadsmiljö har ställt mycket höga krav på inledande utredningar, logistiklösningar, genomförandeprocesser, kommunikation och dialog. Samverkan har bland annat skett med Stockholms stad för att rusta upp Brunkebergstorg och omkringliggande gatumiljöer. Störningsförebyggande arbeten har kontinuerligt utförts och kommunicerats till omkringliggande fastigheter och verksamheter. Komplexiteten i projektet har varit omfattande och betydande kontakter har tagits med myndigheter och beslutsfattare.

Niklas har drivit projektet från initial planeringsfas, genom övergripande ledning och styrning av utförande och arbetsprocesser i produktion till ett överlämnande av slutprodukten till beställarens förvaltning. Med exceptionell energi och genomförarglöd har han skapat ett mycket gott projektklimat med engagerade medarbetare och samverkanspartners med gemensam ambition och mål i sikte.

Niklas har på ett strukturerat sätt förädlat och utvecklat tydliga projektstyrningsmetoder med organisatorisk uppbyggnad, processtyrning, utförande och uppföljning, vilket adderar värde för projektmedarbetare och till projektet som helhet.

Urban Escape har överträffat beställarens förväntningar vad gäller både utförande och resultat. En värdehöjning har skett ur flera aspekter: ett flerfaldigt ökat ekonomiskt värde, en dynamisk och spännande hyresgästmix, en försköning av stadsbilden och genom sociala vinster med trivsel och trygghet som ledstjärna.

Se intervjun som Bosse Hedman från Wenell gjorde tillsammans med Niklas.

 

Finalist 3 – Årets projektledare 2019

 

Vinnaren utses den 15 November på Projektnäring.
Boka dina biljetter genom att klicka här.

Dela denna sida