Årets Projektledare Finalist 2

Ingela Ekebro, projekt: Helios, SCA

Projekt Helios var ett miljardprojekt för att bygga en ny massafabrik i Timrå. Det bestod av totalt 13 delprojekt, varav 9 för själva anläggningen och 4 för marknad, kvalitet, vedförsörjning och verksamhetsstöd. Projektledningsgruppen bestod av ca 150 personer varav ca 40 från SCA. Ingela var ytterst ansvarig från förstudien, som startade 2014, till genomfört projekt och uppstart 2018. Projektet lyckades leverera på tidplan, inom budget, utan allvarliga olyckor och uppstartakurvan följs.

Att driva 9 stora delprojekt parallellt, med tidspress, där alla beror av varandra på något sätt, mitt i en anläggning som snurrar och går, utan att störa varandra, har ställt stora krav på planering, samordning och kommunikation. Projektet har följt framdriften i så kallade ABCD-möten, ett Lean-koncept som fungerat utmärkt. Inte någon gång under projektets alla år hördes någon av delprojektledarna säga att de inte haft information om övriga delprojektet. Som komplement till detta anordnades projektsamlingar med alla 150 i projektledningen ett par gånger om året för att informera om läget, ge uppmuntran och ha lite trevligt också.

De lade stor vikt vid att sätta målfokus och bygga teamet ända från förstudien. Yttryck som: ”Det är inte om vi lyckas, utan hur”; ”vi lyckas tillsammans, vi hjälper varandra”; ”det är inte om problem uppstår utan hur vi löser dem” var centrala. Spelregler togs fram för hur de skulle säkra ett lyckat resultat som även leverantörerna fick skriva på. Ledarutbildning genomfördes i förprojektet för samtliga delprojektledare, funktionsansvariga och processingenjörer. Projektledarhantverket behärskade de, fokus var på att stärka upp ledarrollerna och samtidigt skapa en gemensam plattform för hur projektet skulle drivas.

Dessutom stördes fabriken minimalt tack vare gott samarbete med den lokala fabriksorganisationen. Stor möda lades på standardiserade rutiner och processer för t.ex. tidplaner, beställningar, kostnadsuppföljning och prognos för att bli bättre på att styra i farten. Med en bra plan är det mycket lättare att planera om i fall det skulle behövas.

Se intervjun som Bosse Hedman från Wenell gjorde tillsammans med Ingela.

 

Finalist 2 – Årets projektledare 2019

 

Vinnaren utses den 15 November på Projektnäring.
Boka dina biljetter genom att klicka här.

Dela denna sida