Årets Projektledare Finalist 1

Jan Clausén, project: 5G Radio Access Nät, Ericsson

Projektet som varade i 4 år startade med kravdefinition och slutade med kommersiell lansering av ett 5G system till ett 30-tal kunder runt om i världen. Projektet omfattade utveckling av både hårdvara och mjukvara, utrullning och driftsättning.

Projektet omfattade som mest ca 5000 personer och var spritt över 2 affärsområden och ett tio-tal större produktutvecklingsenheter runtom i Europa, Nordamerika och Asien. Projektet genomfördes i nära samarbete med ca 10 kundenheter (Customer Units) inom Ericsson samt kunder i 4 världsdelar, Europa, Asien, Nordamerika och Australien. Produktionen förlades till 3 länder i Europa och Asien.

Projektet lyckades över förväntan trots en mycket rörlig kravbild, standardisering som pågick parallellt med utvecklingen, samt ett omoget ekosystem som de fick driva framför sig. I nära samarbete med sina nyckelkunder lyckades de lansera kommersiella nät först på respektive marknad, dessutom med den högsta prestandan. Ericsson ligger först när det gäller utrullning av 5G World Wide.

En av de stora utmaningarna var att klara av de återkommande kraven på accelererade tidplaner, förändrat innehåll samt intensiva kunddialoger innefattande tre parallella lösningar, samtidigt som det krävdes en sammanhållen prioritering och systemering av gemensamma funktioner/komponenter. För att kunna hantera detta skapades inom huvudprojektet en kombination av lösningsprojekt som fokuserade på var sin lösning samt en operativ teknisk och programövergripande styrning.

De lyckades på ett framgångsrikt sätt facilitera ett samarbete tvärs organisationer och länder för att på snabbast möjliga sätt kunna lösa de problem som uppstår när man skall ta sig an det okända. Samtidigt lyckades de på ett förtjänstfullt sätt samarbeta med affärsledning och kundorganisationer för att hålla sig uppdaterade med de frekvent återkommande förändringarna i kravbild och tidplaner.

Jan har ett engagerande och motiverande ledarskap med vilket han såväl definierar som klarlägger de övergripande målen. Utöver detta har han en stor vilja att ta tag i de frågor som faller mellan stolarna inom den gigantiska projektorganisationen.

Trots mycket röriga förutsättningar, stora osäkerheter, många tekniska utmaningar och en stark tidspress, lyckades de hålla en god samtalston både inom projektet och med linjeverksamheten. Dessutom visade projektmedlemmarna prov på mycket stor motivation, uthållighet och passion att nå målen.

Se intervjun som Bosse från Wenell gjorde tillsammans med Jan.

Finalist 1 – Årets projektledare 2019

 

 

Vinnaren utses den 15 November på Projektnäring.
Boka dina biljetter genom att klicka här.

Dela denna sida