Årets projektledare 2017 Finalist 4.

Vision For All (VFA) ger glasögon, som donerats av det svenska folket, ett nytt liv till fattiga människor i olika delar av världen. Ett par glasögon kan öppna möjligheter för studier, arbete och ett bättre liv både för individen och familjen. Organisationen har sedan starten 1995 gjort 150 projektresor till 20-talet olika länder i Latinamerika, Afrika och Europa. Totalt har ungefär 165 000 patienter fått hjälp av VFA genom åren.

John Godoy har grundat och byggt upp organisationen sedan 1995. Under 80-talet arbetade han som lärare i Nicaragua och upptäckte att många hade svårt att lära sig läsa på grund av att de saknade glasögon. Efter att ha flyttat till Sverige utbildade han sig till optiker, med syftet att kunna organisera och genomföra resor till fattiga länder för att hjälpa befolkningen med glasögon. Ur denna målsättning växte Vision for All fram, en organisation som idag har många engagerade som arbetar ideellt, både i Sverige och på projektresorna runt om i världen. John har sedan starten målinriktat arbetat för att bygga vidare med sin vision. Han har kontinuerligt förbättrat och systematiserat organisationens arbetssätt. Detta har bl.a. inkluderat effektivare insamlande, uppmätning och distribuering av glasögon, utarbetande av ett stort kontaktnät samt noggrann dokumentering och insamling av statistik.

Varje resa inom projektet/organisationen innebär ett välgörenhetsarbete såväl som ett kulturellt utbyte för projektdeltagarna. De arbetar vanligtvis under 8-10 dagar och utför synundersökningar på ca 300 patienter per dag. Detta gör de vanligtvis tillsammans med lokala eldsjälar men allt oftare också i kombination med andra lokala yrkesgrupper såsom tandläkare och ögonläkare. Hela projektidén bygger på frivilliga arbetsinsatser och innebär ofta ett hårt men givande arbete.

John har med sitt solidariska hjärta, sitt positiva sätt och en personlighet som bjuder in till engagemang fått Vison for All att växa från en idé till en mycket väl fungerande hjälporganisation. Han har engagerat allt från vänner, elever och grannar till ambassadörer och landshövdingar till att tvätta och sortera donerade glasögon. Många har inspirerats av John till att söka sponsorer, hålla informationsmöten och att resa med och arbeta under projektresorna. Samarbeten har byggts upp med nationella och internationella organisationer. Lions, Rotary, skolor och institutioner samt många av optikföretagen i Sverige är idag stolta sponsorer av VFAs verksamhet.
I mars 2016 etablerade John, tillsammans med peruanska kollegor, VISTA (Vision To All) i Peru. Det är en syster organisation för att göra projektet mer ”sustainable”

Tack vare John Godoys vision har många idag fått möjligheten att göra skillnad och ge de svagare ett bättre liv med framtidsvisioner!.

Dela denna sida