Agila metoder i en traditionell projektmodell

Arbetar ni enligt en traditionell projektmodell men vill bli mer agila?

I denna video samtalar Wenells konsulter Mats Nyman och Therese Lexholm kring hur man kan anamma agila principer även då man har utgångspunkt i en traditionell projektmodell.

Alla projekt har nytta av att tänka mer agilt!

Det är slutsatsen i samtalet som bland annat berör agila arbetssätt såsom successiva leveranser (eller presentationer), täta feedback-loopar, kontinuerligt lärande, transparens och fokus på face-to-face kommunikation.

Agila metoder i en traditionell projektmodell

Dela denna sida