Medarbetare

Till skillnad från många av våra kollegor på utbildningsmarknaden så är de flesta av oss anställda lärare/konsulter i Wenell. Det ger oss bättre möjligheter att stödja våra kunder och kursdeltagare före och efter utbildningar och uppdrag. Var och en av oss idkar också vad vi kallar för växelbruk, vilket innebär att vi delar vår tid mellan att finnas i utbildningslokalen, att arbeta i praktisk verklighet ute hos våra kunder och att delta i och driva vår egen ständiga utveckling och förbättring. Detta tror vi är den viktigaste förklaringen till vår framgång som företag under snart 50 år.

Alla finns vi här för att svara på dina frågor och hjälpa dig att nå enastående resultat i din vardag.

Tommy Olin, PhD

CEO, Partner
tommy.olin@wenell.se
+46 70 358 91 84

Annakarin Nilsson

Senior Consultant
annakarin.nilsson@wenell.se
+46 70 368 08 17

Catherine Walles-Hedin

Civilekonom, Senior Consultant, Partner
catherine.walles-hedin@wenell.se
+46 70 513 51 30

Kjell Berglund

Civilingenjör, Senior Consultant, Partner
kjell.berglund@wenell.se
+46 70 550 51 80

Mats Nyman

Systemvetare, Senior Consultant, Partner
mats.nyman@wenell.se
+46 70 346 00 81

Therese Lexholm

Systemvetare, Senior Consultant
therese.lexholm@wenell.se
+46 722 40 82 06

Hans Bandhold

M.Sc. Samarbetskonsult
hans.bandhold@wenell.se
+46 70 516 42 40

Anders Cöster

Senior Consultant
anders.coster@wenell.se
+46 70 333 60 28

Annika Strömsten

Leg. psykolog, Senior Consultant, Partner
annika.stromsten@wenell.se
+46 73 314 03 38

David Williamson

B.A. (Hons.), Partner
david.williamson@wenell.se
+46 70 347 30 26

Leif Dagsberg

Major (ret.), Senior Consultant, Partner
leif.dagsberg@wenell.se
+46 70 319 21 22

Mats Ragnarsson

Senior Consultant, Partner
mats.ragnarsson@wenell.se
+46 70 573 82 51

Ulf Bengtsson

Senior Advisor
ulf.bengtsson@wenell.se
+46 70 588 65 13

Peter Wickberg

Civilingenjör, Samarbetskonsult
peter.wickberg@wenell.se
+46 70 575 87 20

Anna Hagberg

Civilekonom, Ekonomichef
anna.hagberg@wenell.se
+46 70 376 42 97

Bosse Hedman

IT-ansvarig
bosse.hedman@wenell.se
+46 70 529 34 38

Jan Öhman

Civilingenjör, Senior Consultant, Partner
jan.ohman@wenell.se
+46 70 540 59 59

Maria Forsgren

Leg. psykolog, Senior Consultant, Partner
maria.forsgren@wenell.se
+46 70 209 79 69

Susanna Castells

Kursadministratör
susanna.castells@wenell.se
+46 70 339 70 77

Anders Tjernberg

Civilingenjör, Samarbetskonsult, Partner
anders.tjernberg@wenell.se
+46 70 305 03 05

Tommy Olin, PhD

CEO, Partner
tommy.olin@wenell.se
+46 70 358 91 84

Anna Hagberg

Civilekonom, Ekonomichef
anna.hagberg@wenell.se
+46 70 376 42 97

Annika Strömsten

Leg. psykolog, Senior Consultant, Partner
annika.stromsten@wenell.se
+46 73 314 03 38

Catherine Walles-Hedin

Civilekonom, Senior Consultant, Partner
catherine.walles-hedin@wenell.se
+46 70 513 51 30

Jan Öhman

Civilingenjör, Senior Consultant, Partner
jan.ohman@wenell.se
+46 70 540 59 59

Leif Dagsberg

Major (ret.), Senior Consultant, Partner
leif.dagsberg@wenell.se
+46 70 319 21 22

Mats Nyman

Systemvetare, Senior Consultant, Partner
mats.nyman@wenell.se
+46 70 346 00 81

Susanna Castells

Kursadministratör
susanna.castells@wenell.se
+46 70 339 70 77

Ulf Bengtsson

Senior Advisor
ulf.bengtsson@wenell.se
+46 70 588 65 13

Hans Bandhold

M.Sc. Samarbetskonsult
hans.bandhold@wenell.se
+46 70 516 42 40

Anders Cöster

Senior Consultant
anders.coster@wenell.se
+46 70 333 60 28

Annakarin Nilsson

Senior Consultant
annakarin.nilsson@wenell.se
+46 70 368 08 17

Bosse Hedman

IT-ansvarig
bosse.hedman@wenell.se
+46 70 529 34 38

David Williamson

B.A. (Hons.), Partner
david.williamson@wenell.se
+46 70 347 30 26

Kjell Berglund

Civilingenjör, Senior Consultant, Partner
kjell.berglund@wenell.se
+46 70 550 51 80

Maria Forsgren

Leg. psykolog, Senior Consultant, Partner
maria.forsgren@wenell.se
+46 70 209 79 69

Mats Ragnarsson

Senior Consultant, Partner
mats.ragnarsson@wenell.se
+46 70 573 82 51

Therese Lexholm

Systemvetare, Senior Consultant
therese.lexholm@wenell.se
+46 722 40 82 06

Anders Tjernberg

Civilingenjör, Samarbetskonsult, Partner
anders.tjernberg@wenell.se
+46 70 305 03 05

Peter Wickberg

Civilingenjör, Samarbetskonsult
peter.wickberg@wenell.se
+46 70 575 87 20

Tommy Olin, PhD

CEO, Partner
tommy.olin@wenell.se
+46 70 358 91 84

Anders Cöster

Senior Consultant
anders.coster@wenell.se
+46 70 333 60 28

Anna Hagberg

Civilekonom, Ekonomichef
anna.hagberg@wenell.se
+46 70 376 42 97

Annakarin Nilsson

Senior Consultant
annakarin.nilsson@wenell.se
+46 70 368 08 17

Annika Strömsten

Leg. psykolog, Senior Consultant, Partner
annika.stromsten@wenell.se
+46 73 314 03 38

Bosse Hedman

IT-ansvarig
bosse.hedman@wenell.se
+46 70 529 34 38

Catherine Walles-Hedin

Civilekonom, Senior Consultant, Partner
catherine.walles-hedin@wenell.se
+46 70 513 51 30

David Williamson

B.A. (Hons.), Partner
david.williamson@wenell.se
+46 70 347 30 26

Jan Öhman

Civilingenjör, Senior Consultant, Partner
jan.ohman@wenell.se
+46 70 540 59 59

Kjell Berglund

Civilingenjör, Senior Consultant, Partner
kjell.berglund@wenell.se
+46 70 550 51 80

Leif Dagsberg

Major (ret.), Senior Consultant, Partner
leif.dagsberg@wenell.se
+46 70 319 21 22

Maria Forsgren

Leg. psykolog, Senior Consultant, Partner
maria.forsgren@wenell.se
+46 70 209 79 69

Mats Nyman

Systemvetare, Senior Consultant, Partner
mats.nyman@wenell.se
+46 70 346 00 81

Mats Ragnarsson

Senior Consultant, Partner
mats.ragnarsson@wenell.se
+46 70 573 82 51

Susanna Castells

Kursadministratör
susanna.castells@wenell.se
+46 70 339 70 77

Therese Lexholm

Systemvetare, Senior Consultant
therese.lexholm@wenell.se
+46 722 40 82 06

Ulf Bengtsson

Senior Advisor
ulf.bengtsson@wenell.se
+46 70 588 65 13

Anders Tjernberg

Civilingenjör, Samarbetskonsult, Partner
anders.tjernberg@wenell.se
+46 70 305 03 05

Hans Bandhold

M.Sc. Samarbetskonsult
hans.bandhold@wenell.se
+46 70 516 42 40

Peter Wickberg

Civilingenjör, Samarbetskonsult
peter.wickberg@wenell.se
+46 70 575 87 20

Dela denna sida