Naturvårdsverket

Ett utmanande och intressant samarbete för att förbättra projekt- och leveranskulturen.

Bakgrund

Naturvårdsverket identifierade ett behov av stöd i deras utveckling av en projekt- och leveranskultur i verksamheten.

Tidsram

Nuvarande samarbete startade våren 2014 och pågår.

Vår insats

Olika insatser har genomförts och planeras framåt för att utveckla verksamheten och förbättra ledarskapet på olika nivåer i organisationen och hos enskilda medarbetare.

  • Framtagning av strategier och riktningsdokumentation inom utvalda områden.
  • Utvärdering av projektarbetssätt/-modell på andra myndigheter.
  • Utveckling och implementering av anpassad projektmodell/arbetssätt i organisationen, med Wenells projektmodell som bas. Anpassningen görs med koppling till existerande arbetssätt, befintliga rutiner såsom arbetsordning, verksamhetslogik etc.
  • Operativ ledning av specifika projekt och uppdrag.
  • Organisationsutveckling inom enheter med utmanade behov och frågeställningar inklusive analys, genomförande och överlämning.
  • Utbildning av projektledare, projektbeställare, projektmedarbetare och styrgruppsmedlemmar.
  • Design och genomförande av workshops t.ex. ”good enough”-leverans.
  • Individuell coachning av enhetschefer, sektionschefer och projektledare.

Mer information

Vill du veta mer om uppdragen på Naturvårdsverket så är du välkommen att kontakta vår konsult Kjell Berglund.

Kontakta Kjell

Dela denna sida