Anders Tjernberg

Bakgrund

Anders har arbetat sedan 1995 med projektstyrning i olika for­mer. De uppdrag Anders har ut­fört som konsult har ofta resulterat i kompetensutveckling av både kun­dens interna personal samt förbättring av kundens projektpro­cess. Uppdragen utförs alltid med högsta engage­mang. Anders tycker om att nå sina mål och förstår vikten av att lägga energi på att förstå vad som ska göras, vad det ska användas till, samt vilken effekt i verksamheten som ska uppnås.

Han har lätt för att komma in i nya miljöer och blir snabbt produktiv i nya projekt eller andra aktiviteter. Dessutom är Anders målinriktad, drivande, engagerad, logisk och har lätt att samarbeta.

Inriktning

Anders ägnar sig i huvudsak att driva projekt och program i rollen som konsult. Det handlar oftast om huvudprojektledning, samordning av flera pågående projekt, samt att bistå och stödja styrgrupper.

Parallellt med detta undervisar och föreläser Anders gärna om projektledning och håller preparandkurser för certifiering av projektledare enligt PMI®.

Specialitet

  • Projektstyrning/projektledning och mentorskap
  • Utbildning/föreläsning/facilitering
  • Framtagning av beslutshandlingar
  • Investeringskalkylering/Projektekonomi
  • Program och portföljhantering
  • Projektmetodik
  • Styrgruppsarbete
  • Verksamhetsutveckling
Kontakta mig

Dela denna sida