Komplett projektledarutbildning

Projektledning kan generellt sett delas in i två kompetensområden, metodkompetens och beteendekompetens.

I Projektledarprogrammet integrerar vi praktiska gruppövningar i projektmetodik med individuell färdighetsträning i olika övningar och rollspel för att belysa ledarskap och kommunikationsaspekterna på projektledning.

Denna utbildning är vårt kompletta utbildningsprogram i projektledning.

 

60 500:- exkl moms
2019-01-22 Stockholm
Anmäl dig
2019-05-14 Stockholm
Anmäl dig

Syfte

Projektledarprogrammet ger dig metoder, verktygslådan och erfarenheten för att hantera situationer som uppstår i projektet. Det ger dig tyngd, styrka och självförtroende att hantera olika typer av situationer, t.ex. hur du ska göra en realistisk projektplan, förankra en projektbeskrivning i styrgruppen eller hantera en konflikt på ett projektmöte.

Målet är att:

 • Ge dig både metoder och färdigheter för att bli en framgångsrik projektledare

Form

Utbildningen är uppdelad i fyra olika etapper. Mellan de olika etapperna behöver du vara beredd på att lägga ner tid på litteraturläsning och annat hemarbete.

Målgrupp

Nuvarande eller blivande projektledare, delprojektledare och linjechefer. Alla som arbetar i eller med projekt.

Omfattning

Projektledarprogrammet genomförs under fyra etapper på totalt 10 dagar (3+2+2+3).

Dagarnas längd varierar med start tidigast 08:30 och slut senast 17:00.

PDU

Denna kurs ger 80 PDU.

Innehåll

 • Projektarbetsmodeller och beslutsprocesser
 • Riskanalys
 • Hantering av intressenter
 • Målstyrning
 • Planering och uppföljning
 • Projektets organisering
 • Konflikter och konflikthantering
 • Aktivt lyssnande
 • Effektiv feedback
 • Svåra samtal
 • Grupputveckling
 • Effektiva projektmöten
 • Förhandling
 • Övertygande presentationer
 • Personlig utveckling

Osäker på vilken kurs du ska välja?

Vi hjälper dig gärna att välja en utbildning som passar dig.
Ring oss på +46 8 545 700 90 eller fyll i formuläret så ringer vi dig.

Dela denna sida