Komplett projektledarutbildning

Projektledning kan generellt sett delas in i två kompetensområden, metodkompetens och beteendekompetens.

För att du ska bli en bra projektledare är det viktigt att du behärskar båda. Metodkompetens handlar om din förmåga att tillämpa projektmetodik, t ex att beskriva mål och omfattning, tydliggöra olika intressenters förväntningar eller att planera projektet och att förstå samspelet mellan olika roller. Beteendekompetens handlar istället om ditt sätt att agera som ledare i projektet, där din förmåga att lyssna aktivt, ge feedback, lösa konflikter och att kommunicera är exempel på viktiga färdigheter.

I Projektledarprogrammet integrerar vi dessa två kompetensområden och ger dig en gedigen grund att stå på i din roll som projektledare. Tack vare programmets upplägg får du möjlighet att fördjupa din kunskap i de olika ämnena, träna dina färdigheter och utväxla tankar och erfarenheter med kursledare och övriga deltagare under en längre utbildningsperiod.

 

58 900:- exkl moms
2018-01-30 Stockholm
Anmäl dig
2018-05-21 Stockholm
Anmäl dig

Syfte

Projektledarprogrammet är vårt kompletta utbildningsprogram i projektledning. Denna utbildning ger dig metoder, kunskap och en verktygslåda för att hantera alla skeden i ett projekt. Projektledarprogrammet ger dig också tyngd, styrka och självförtroende att möta de kravs som ställs på en projektledare idag, t ex att göra en realistisk projektplan eller hantera en konflikt på ett projektmöte.

Form

För att bli en bra projektledare krävs träning. I programmets upplägg varvas därför teori med praktik och mycket fokus läggs på färdighetsträning i form av praktiska gruppövningar och rollspel. Syftet är du som deltagare ska ges möjlighet att öva på de olika verktyg och färdigheter du behöver i rollen som projektledare, så att du är förberedd när du sedan möter samma situationer i ditt dagliga arbete.

Mellan de olika etapperna behöver du vara beredd på att lägga ner tid på hemuppgifter. Tanken med hemuppgifterna är att ge dig möjlighet att regelbundet träna på det du lärt dig på utbildningen i din egen hemmiljö. På så sätt skapas också kontinuitet och lärande mellan utbildningstillfällena.

Målgrupp

Programmet vänder sig till nuvarande eller blivande projektledare, delprojektledare, projektadministratörer och linjechefer. Den passar också för alla som arbetar i eller med projekt.

Omfattning

Projektledarprogrammet genomförs under fyra etapper på totalt 10 dagar (3+2+2+3). De tre första etapperna genomförs på dagtid i Wenells lokaler på Torsgatan, medan den sista etappen genomförs i internatform.

Observera att internatkostnader för etapp 4 tillkommer och betalas direkt till konferensanläggningen.

Med hänsyn till utbildningens inriktning på erfarenhetsutbyte och personlig träning är antalet deltagare begränsat till max 14 personer.

Varje etapp startar kl. 09.00 första dagen och avslutas kl. 16.30 sista dagen. Övriga dagar börjar utbildningen kl. 8.30 och avslutas kl. 17.00. När vi är på internat startar vi kl. 10.00.

PDU-poäng

Denna kurs ger 80 PDU-poäng. PDU-poäng utges av PMI, Project Management Institute, och riktar sig till de som är certifierade projektledare enligt PMI.

Innehåll

 • projektarbetsmodeller och beslutsprocesser
 • riskanalys
 • hantering av intressenter
 • målstyrning
 • planering och uppföljning
 • agila principer
 • projektets organisering
 • konflikter och konflikthantering
 • aktivt lyssnande
 • effektiv feedback
 • svåra samtal
 • grupputveckling
 • effektiva projektmöten
 • förhandling
 • övertygande presentationer
 • personlig utveckling

Osäker på vilken kurs du ska välja?

Vi hjälper dig gärna att välja en utbildning som passar dig.
Ring oss på +46 8 545 700 90 eller fyll i formuläret så ringer vi dig.

Dela denna sida