Att leda ett projekt är krävande

Det temporära ledarskapet för ett projekt innehåller många utmanande moment. Du måste snabbt kunna etablera dig i ledarrollen och sedan leverera resultat under tidpress.

Efter som det är du själv som måste hålla ihop helheten och samtidigt få medarbetarna att prestera på hög nivå genom att delegera och motivera, behöver du kraftfulla redskap och tydliga ledstänger för att på ett positivt sätt hantera ledarskapet i olika situationer.

25 500:- exkl moms
2018-02-20 Stockholm
Anmäl dig
2018-05-02 Malmö
Anmäl dig
2018-05-03 Stockholm
Anmäl dig

Syfte

Syftet med den här utbildningen är att utveckla dina färdigheter och ge dig verktyg att hantera olika ledarsituationer i projekt. Under utbildningen tränar vi grundläggande ledarskapstekniker som att målstyra genom feedback, att mobilisera entusiasm och kraft genom motiverande ledarskap och att coacha medarbetare för att göra dem effektivare i sitt arbete.

Vi vill ge dig den säkerhet som krävs för att hantera de utmaningar som uppstår i projekt, vare sig det rör sig om medarbetare som inte levererar som planerat, spänningar mellan medlemmar i gruppen, eller bara svårigheten att få alla att gå åt samma håll.

Form

Genom praktiska övningar i form av rollspel och gruppövningar byggs erfarenheter upp som lägger grunden för ökad trygghet i ledarskapet. Detta varvas med teoretiska avsnitt som ger förståelse för hur människor fungerar, och insikt i hur du ska anpassa ditt ledarskap till skiftande situationer. Träningsperioden mellan de två kursmodulerna innebär att du får hjälp att komma igång i verklig miljö och kan ta med dig frågor och erfarenheter till nästa modul. Att starta din beteendeförändring under själva kursen ökar chansen till bestående effekter.

Målgrupp

Projektledare, delprojektledare och linjechefer, gärna med några års erfarenhet som ledare.

Omfattning

Fyra dagar uppdelat på två plus två dagar med uppgift att träna kursens färdigheter i vardagssituationer under mellanperioden. Max 12 deltagare.

 • Dag 1&3: 09.00 – 17.00
 • Dag 2&4: 08.30 – 16.30

Med hänsyn till utbildningens inriktning begränsas antalet deltagare till högst 12 i varje grupp.

PDU-poäng

Denna kurs ger 35 PDU-poäng. PDU-poäng utges av PMI, Project Management Institute, och riktar sig till de som är certifierade projektledare enligt PMI.

Innehåll

 • målstyrning av grupp och individ genom feedback
 • ge stöd och kraft genom coaching
 • att påverka och utveckla en grupp
 • delegera och motivera
 • hur hantera slitningar och osämja i gruppen
 • mötesledning
 • kommunikationsfärdigheter
 • beteendebaserat ledarskap
 • problemlösande samtal
 • vidmakthållande av färdigheter – testa och implementera på jobbet

Dela denna sida