Basutbildning med konkreta metoder och enkla praktiska verktyg

Scrum, Lean och andra agila angreppssätt har visat på stora framgångar de senaste 15 åren. Som namnet Agile antyder handlar det om att nå resultat snabbt under trycket av krav på snabbrörlighet och flexibilitet.

Agile är inte en utvecklingsmetod i sig utan snarare ett förhållningssätt; en uppsättning värderingar, attityder och principer.

Agila metoder – såsom Scrum –  såg dagens ljus under 90-talet framför allt inom systemutvecklingsprojekt, men har rötter i teorier som går längre tillbaks än så. Allt fler har blivit nyfikna på Agila metoder och dessa börjar nu få spridning inom alla typer av projekt. Men det finns fallgropar, så det gäller att fundera igenom vad som passar just dina projekts unika förutsättningar bäst och hur det ska integreras i er befintliga projektmodell.

13 900:- exkl moms
2018-04-05 Malmö
Anmäl dig
2018-04-17 Stockholm
Anmäl dig
2018-05-07 Göteborg
Anmäl dig

Syfte

Agil Projektledning är en koncentrerad basutbildning som ger dig förståelse för vad Agile är och hur agila metoder, tekniker och principer kan integreras i er befintliga projektmetodik. Konkreta metoder och enkla praktiska verktyg du kan börja använda direkt varvas med mer teoretiska resonemang om när de olika delarna passar bäst och hur de ska användas. Kursen ger dessutom en bra grund för dig som vill skaffa dig en agil certifiering.

Målet är att:

 • ge dig praktiska och enkla metoder för att bli mer flexibel (agil) i ditt projektarbete.
 • ge dig kunskaper om hur de agila metoderna fungerar och under vilka förutsättningar (vilka typer av projekt) de fungerar mer eller mindre bra.
 • stärka dig i din roll som projektledare.

Form

Utbildningen är uppbyggd kring föreläsningar, grupparbete och diskussioner. Några av grupparbetena behandlar ett praktikfall från verkligheten.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som har grundläggande kunskaper i projektarbete och är nyfiken på hur Agile kan komplettera den ”traditionella” projektmetodiken. Du vill få in mer flexibilitet i dina projekt, samtidigt som du behåller strukturen.

 

I första hand riktar sig kursen till projektledare, delprojektledare och linjechefer, men alla som arbetar i eller med projekt kan tillgodogöra sig innehållet.

Förkunskaper

Vi rekommenderar att du har gått vår kurs Praktisk projektledning eller motsvarande grundutbildning i projektledning, och att du gärna har några års erfarenhet av projektarbete.

Omfattning

2 heldagar, 16 timmar. Max 18 deltagare.

Dag 1-2: kl 08.30 – 17.00.

Certifiering

Det finns även möjlighet att certifiera sig som Professional SCRUM Master och/eller PMI-ACP efter utbildningen. Båda kräver självstudier efter kursen och den senare kräver dessutom ytterligare 5 timmars utbildning vilka vi gärna hjälper dig att definiera/identifiera baserat på dina förkunskaper/förutsättningar.

PDU-poäng

Denna kurs ger 16 PDU-poäng. PDU-poäng utges av PMI, Project Management Institute, och riktar sig till de som är certifierade projektledare enligt PMI.

Innehåll

 • Agile och dess utveckling (affärsnytta, flexibilitet, transparens)
 • hantering av intressenter (use case, user story)
 • målformulering och prioritering (MoSCoW)
 • visualisering (KanBan, produktstruktur)
 • organisering och roller i agila projekt (produktägare, m.fl.)
 • planering (KanBan, milstolpar/etapper, planning poker)
 • genomförandet (velocitet, stå-upp möte, impediments)
 • avslut och utvärdering (retrospektiv, små avslut ofta)
 • ledarskap (coacha, delegera och motivera)

Osäker på vilken kurs du ska välja?

Vi hjälper dig gärna att välja en utbildning som passar dig.
Ring oss på +46 8 545 700 90 eller fyll i formuläret så ringer vi dig.

Dela denna sida