Agilt strategiarbete ger effekt

För att nå långsiktigt önskade resultat – såväl i linjen som i projekt – är det viktigt att en organisation har en tydlig och välgrundad riktning framåt.

En riktning som både möter omvärldsutmaningar och tar vara på interna styrkor. I processer som genomförs med bred delaktighet läggs grunden för ett bra genomförande och ett gott resultat. Vi kallar det agilt strategiarbete.

Agil betyder smidig, snabb, lättrörlig. Agilt strategiarbete tar organisationens behov av grupper med samsyn på såväl yttre som inre utmaningar på allvar. Fokus ligger på ett kort och koncentrerat genomförande i olika steg för att säkra att samtliga i gruppen är med på samma förståelseresa. Det är kritiskt när de valda strategierna skall omsättas i handling. Viktigt för en framgångsrik strategiprocess är också en kompetent och erfaren facilitering i processen.

Sju nycklar till en framgångsrik agil strategiprocess

1. Koll på omvärlden

Genom att spana trender i omvärlden som kan påverka den egna branschen och därmed vår egen organisation är det möjligt att se mönster och dra slutsatser kring såväl möjligheter som hot. En sådan insikt skapar förutsättningar för att arbeta med ett utifrån och in perspektiv i strategiutvecklingen.

2. Koll på vad ni kan och vad ni inte kan

Det är lika viktigt att se förutsättningar som finns i den egna organisationen. Vilka styrkor finns och var ligger svagheterna? Styrkor, eller tillgångar att bygga vidare på om man så vill, kan ibland vara svåra att se. Kanske inser man att man har svagheter, men det är lätt att blunda för dem så länge man tycker att verksamheten går åt rätt håll.

3. Måla en bild av den önskvärda framtiden

Utan en tydlig bild av en önskvärd framtid är det lätt att famla i mörker. Visionen ger den övergripande riktningen. Den ger oss mening och något att sträva efter på lång sikt. I en del organisationer finns redan en vision och då blir den en utgångspunkt i arbetet.

4. Strategier som visar vägen

Om visionen ger organisationen den långsiktiga målbilden så pekar strategierna ut de vägar vi kan gå för att förverkliga visionen. Strategierna visar vägval som ger fördelar gentemot konkurrenterna. I förvaltning och organisationer visar de på vägvalen som gör att man på bästa sätt kan leva upp till organisationen syfte och uppdrag.

5. Handlingsplan som vägleder

En genomtänkt handlingsplan är avgörande för att få rätt saker att hända. Rätt saker är sådana åtgärder som bidrar till att gå i visionens riktning och följer de vägar som strategierna anvisar. Men det gäller att handlingsplanen är tydlig, tidsatt och med uttalat ansvar.

6. Uppföljning i vardagen

Utan uppföljning kommer väldigt lite att hända. Det räcker inte med att ta fram och damma av äldre mål, strategier och handlingsplaner när det blir dags för att ta nästa steg. I stället bör uppföljningen vara en del av det dagliga ledningsarbetet.

7. Delaktighet som ger engagemang

Människor som är delaktiga i arbetet med att arbeta fram mål, strategier och planer samt medverkar i uppföljningen kan inte undgå att engagera sig och bidra, i synnerhet när framstegen uppmärksammas.

Denna sista punkt är nog den viktigaste för att planen skall förverkligas.

hans_bandhold_290x290_bhe1391

Hans Bandhold – ansvarig för Wenell Strategi

Ansvarig för Wenell Strategi är Hans Bandhold, tidigare senior partner i Kairos Future med ansvar för konsultverksamheten inom scenarioplanering och strategiutveckling. Hans är också en av författarna till den internationella bästsäljaren Scenarioplanering – länken mellan framtid och strategi, numera utgiven på fem språk.

Är det ens möjligt att arbeta med hållbara strategier i dagens turbulenta omvärld? Lyssna på Hans Bandholds tankar kring detta här.

Vill ni veta mer om strategiarbete?

Välkommen att kontakta Hans direkt på hans.bandhold@wenell.se eller telefon 070-516 42 40, så berättar han mer om hur ni kan få ert strategiarbete att bli mer effektivt och handlingsorienterat.

Dela denna sida