Arbeta fram en färdig planering

Ofta läggs mycket kraft på att formulera en affärs- eller verksamhetsplan. Inte sällan resulterar arbetet i ett dokument som sedan göms i bokhyllan eller på hårddisken tills det är dags för nästa planering. Då följs planeringen upp med konstaterandet att en del blivit gjort, annat inte. Den nya planeringen blir alltför ofta en framskrivning av den gamla.

Förankringen i organisationen, tydligheten i vad som ska göras och uppföljningen av att mål nås och åtgärder genomförs är något som ofta skjuts åt sidan till förmån för alla de akuta frågor som bara måste hanteras.

Skulle du i stället vilja att ledningsgruppen under två koncentrerade dagar, präglade av hårt arbete och stor arbetsglädje arbetar fram en färdig planering där ni hanterar era utmaningar och inspireras att verkligen genomföra det ni planerat?

Vad är agil verksamhetsplanering?

Agil verksamhetsplanering tar organisationens behov av grupper med samsyn, på såväl yttre som inre utmaningar, på allvar. För att säkra att samtliga i gruppen hänger med på samma förståelseresa ligger fokus på ett kort och koncentrerat genomförande.

Hellre en kort och effektiv verksamhetsplanering följt av tätare uppföljning och justeringar än en perfekt verksamhetsplanering som aldrig slutförs…

wenell-matris-agil-verksamhetsplanering-bild

Vem leder din process?

Wenell har värvat Hans Bandhold – tidigare i Kairos Future – för att starta Wenell Strategi, där bland annat Agil verksamhetsplanering ingår. Hans är medförfattare till den internationella bästsäljaren ”Scenario Planning – the link between future and strategy” och har genom åren coachat hundratals ledningsgrupper i såväl näringsliv, organisationer som offentliga verksamheter.

Hur går det till?

Processen är koncentrerad till två mycket fokuserade dagar. Du och din grupp arbetar er snabbt igenom de kritiska frågorna i verksamhetsplaneringen. Resultatet är en samsyn kring de viktiga utmaningarna, men även en konkret handlingsplan med milstolpar, dokumenterad och klar när ni lämnar.

hans_bandhold_290x290_bhe1391

Vill ni veta mer?

Välkommen att kontakta Hans direkt på hans.bandhold@wenell.se eller telefon 070-516 42 40, så berättar han mer om hur ni kan få er verksamhetsplanering att bli mer effektiv och handlingsorienterad.

Dela denna sida