Certifiera sig som projektledare – Vad ska jag välja?

PMI eller IPMA?

Har du jobbat några år som projektledare och funderar på att certifiera dig? Vet du inte om du skall välja att certifiera dig enligt den europeiska standarden IPMA eller enligt den amerikanska standarden PMI?

Själv har jag varit IPMA-certifierad sedan år 2003. För att kunna få en riktigt bra bild och jämförelse har jag nu även certifierat mig utifrån PMI’s PMP (Project Management Professional). Det finns ett antal olika ”parametrar” i dessa två projektledarcertifieringar men jag väljer här att ge dig några av mina mer övergripande synpunkter:

Bägge certifieringarna innehåller momentet ”kunskapstest”. En IPMA-certifiering kan ske på svenska – PMI-certifiering sker på engelska (vissa andra språk finns tillgängliga – dock ej något av de Nordiska språken).

En PMP-certifiering fokuserar mer på de teoretiska kunskaperna och specifikt på PMI’s Best practise enligt PMBOK (Project Management Body of Knowledge) . Det kräver, som jag ser det för de flesta, mer plugg jämfört med IPMA vars kunskapskrav är mer generiska.

IPMA fokuserar mer på erfarenheter, beteendekompetens och reflektion. Det kräver att du fyller i fler blanketter och lägger mer tid på självutvärdering, reflektion etc.

Såväl PMP, IPMA C och IPMA B kräver att du kan påvisa tillräcklig PL-erfarenhet. Under de senaste 8 åren skall du ha:

  • För PMP: 3 års PL-erfarenhet (om du har en högskoleexamen) respektive 5 års PL-erfarenhet (om du som högst har en gymnasieexamen)
  • För IPMA C (certifierad projektledare): 3 års PL-erfarenhet
  • För IPMA B (certifierad senior projektledare): 5 års PL-erfarenhet, varav 3 år från komplexa projekt.En PMP-certifiering kräver att du någon gång genomgått en projektledarutbildning på minst 35 timmar. IPMA ställer inte motsvarande krav.

En PMP-certifiering får du om du kan påvisa tillräcklig erfarenhet och dessutom blir godkänd på det teoretiska provet. En IPMA-certifiering på B- och C-nivån kräver utöver att du godkänns på det teoretiska provet dessutom att två oberoende assessorer gör en sammanfattande utvärdering av såväl dina erfarenheter samt din metod- och beteendekompetens inom projektområdet.

PMI’s certifikat är relativt lättare att underhålla vill jag påstå, jämfört med IPMA. Visserligen krävs det att du under en 3-årsperiod förvärvar 60 st. så kallade PDU-poäng (Professional Development Units), som du skaffar dig genom att delta i olika kompetensutvecklingsaktiviteter som ger PDU-poäng. Du kan däremot inte upprätthålla IPMA’s projektledarcertifikat om du inte längre kan påvisa att du arbetat aktivt som projektledare i tillräckligt stor utsträckning.

Är kostnaden en viktig parameter? En PMP certifiering kostar f.n. ca 405 USD medan IPMA –B/C kostar mellan 22 000 -26 000 kronor exkl. moms. (De mer grundläggande certifieringarna som inte kräver någon erfarenhet som projektledare och syftar till att certifiera dina projektkunskaper, PMI’s CAPM kostar 225 $ för närvarande och IPMA’s motsvarande, IPMA D, kostar 6 500 kronor). En PMP-certifiering är dock rätt ”tung” att plugga in själv på egen hand – för de flesta skulle jag rekommendera att gå en 3-4 dagars preparandkurs för att din instudering ska bli effektiv.

PMI’s PMP utgår i sitt teoriprov från stora projekt. Kan kännas främmande om du för det mesta jobbar i mindre projekt.

IPMA’s obligatoriska självutvärdering KiP (Kompetens i Projektledning) kräver för de flesta minst 20 arbetstimmar att gå igenom.

PMP är utan tvivel mer spridd internationellt, utanför Europa. Idag finns det ca 500 000 PMP-certifierade medan det finns ca 53 000 IPMA-certifierade (på nivå A-C).

Om allt annat väger lika och din organisation inte valt det ena framför det andra så är mitt sammanfattande tips att om du vill fördjupa/bredda dina teoretiska kunskaper så rekommenderar jag dig att välja PMI PMP.

Är du däremot trygg i dina teoretiska kunskaper och vill utmärka dig och få ett bra kvitto på din erfarenhet och ”senioritet” rekommenderar jag dig istället att välja på IPMA C eller B (nivå beroende på sammalagd erfarenhet).

Kan du trots mina tips inte välja? Helgardera och ta båda två!

Du är givetvis också välkommen att höra av dig till mig på Wenell med dina certifieringsfunderingar.

Robert Ek, PMP & IPMA-B

robert.ek@wenell.se

Läs mer om hur du kan förbereda dig för PMI-certifiering här

Lär mer om hur du kan förbereda dig för IPMA-certifiering här

Dela denna sida